.Matin co

Matin Energy Development Company

درباره ما

شرکت توسعه انرژی متین با هدف ارتقاء توانایی های مدیریتی و مهندسی و جذب سرمایه بخش خصوصی در جهت توسعه و اجرای طرح های زیر بنایی از جمله انواع پروژه های صنعتی، انرژی و نیروگاهی، در بخش های دولتی و خصوصی (BOT و BOO) فعالیت می کند.

Responsive Joomla Template

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops

Innovative Slideshow and Menu.

Selection from Eight different Colors.

test

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم-بخش بخار

ادامه نصب سازه فلزی برج خنک کن (واحد اول)شهریور 95