.Matin co

Matin Energy Development Company

نمای کولینگ های نیروگاه فارس
نمای کولینگ های نیروگاه فارس
ساختمان بهره برداری نیروگاه فارس
ساختمان بهره برداری نیروگاه فارس
نمای بیرونی نیروگاه فارس
نمای بیرونی نیروگاه فارس
نمای بیرونی نیروگاه فارس
نمای بیرونی نیروگاه فارس
 های سیکل ترکیبی نیروگاه فارس
واحد های سیکل ترکیبی نیروگاه فارس
 سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
مخازن سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
 اساسی واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
تعمیرات اساسی واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
 اساسی و روتوراینتگریشن واحدهای گازی نیروگاه در سالهای 93 و 94
تعمیرات اساسی و روتوراینتگریشن واحدهای گازی نیروگاه در سالهای 93 و 94
ff
مونتاژ پره های نو بر روی روتور کمپرسور و بالانس روتور
aa
واحد یک بخار-سرویس C.W.P
gg
برداشتن کلاهک اگزوز نيمه بالائي پانل عايق اگزوز
dd
واحد یک بخار- C.W.P
xxx
اورهال روتور ژنراتور
xx
اجرای عملیات آلومینیوم بلاست روتور توربین بخار
ww
مونتاژ پره های نو توربین
کوپل روتر و کمپرسور
کوپل روتر و کمپرسور
9
برداشتن و جابجائي روتور ژنراتور
بارگیری و حمل روتر توربین و کمپرسور
بارگیری و حمل روتر توربین و کمپرسور
13
برداشتن و جابجائي روتور توربين ، کمپرسور بصورت يک پارچه
vvv
دمونتاژ 14 عدد فلواسليو محفظه احتراق،مشخص کردن فلواسليوها و زدن تگ شناسائي