.Matin co

Matin Energy Development Company

فراخوان عمومی شناسایی تامین کننده گان تامین لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

 

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در نظر دارد تامین لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم را از طریق برگزاری مناقصه به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید.

در این راستا شرکت توسعه انرژی متین به عنوان مدیر طرح نیروگاه از کلیه شرکت های حائز شرایط که از توان فنی و مالی و تدارکاتی لازم برای انجام این کار برخوردار می باشند دعوت مینماید جهت دریافت فرم های اطلاعاتی از طریق لینک پیوست اقدام و فرم های تکمیل شده را همراه با اسناد و مدارک لازم حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 27/11/1395به شرکت مذکور به نشانی تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک 9 تسلیم و رسید دریافت نمایند.

همچنین متقاضیان می توانند در صورت نیاز به هر گونه سوال با شماره های 7-02188034136 آقای مهندس زینل زاده نیروگاه تماس حاصل نمایند.

ورود به صفحه دریافت فرمهای ارزیابی