.Matin co

Matin Energy Development Company

برگزاری مزایده عمومی فروش ضایعات آهنی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در نظر دارد تا قطعات آهنی باز شده از هود توربین های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم واقع در شهرستان جهرم، به وزن تقریبی 60 تن را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. در این راستا شرکت توسعه انرژی متین به عنوان مدیر طرح اقدام به برگزاری مزایده فوق نموده است.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعت لازم و دریافت اسناد مزایده تا روز سه شنبه مورخ 95/11/26 نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

ورود به صفحه دریافت اسناد مزایده

 

تصاویر قطعات باز شده از هود توربین گازی